• Home
  • Bij ons op de tuin
  • Bestuur

Bestuur

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: dhr. Walter Kafoe
Secretaris en Coördinatie tuinzaken: mevr.  An Mercx       
Penningmeester: dhr. Jo Dekkers
Coördinatie tuinzaken: Mevr. Teun te Kiefte
Tuincoördinatie externe zaken: dhr. Jos v.d. Ven

Ondersteuningsgroep: Een 5-tal leden voor technische zaken en gebouw, kas –  en tuinonderhoud.

Contact: mevr.  An Mercx, 
Tel. 0412- 646454
 
Redactie website: Mevr. Kitty Swaans
 

Tuincoördinatieteam

De vereniging heeft een Tuincoördinatieteam bestaande uit de dames Mercx en te Kiefte en dhr. v.d. Ven externe zaken.
Tot de taken van het coördinatieteam behoren onder andere : uitvoeren van tuincontroles / uitgeven van panden en kassegmenten / introductie van en voorlichting aan aspirant-leden en verder het coderen van percelen, zorg voor het bestand aan tuingereedschap en het geven van adviezen en inlichtingen betreffende tuin en opstallen te samen met de Ondersteuningsgroep.
 

Tuincontroles

In het voorjaar wordt tweemaal een tuincontrole uitgevoerd. Gelet wordt op het aantal dahlia's per pand / de verzorging van de dahliaplanten / het totale onderhoud van de tuin en eventueel kassegment conform het tuinreglement.
De controles worden ruim van te voren aangekondigd op het publicatiebord in de kas en per email.
Bevindingen worden gerapporteerd aan alle leden en eventueel behandeld met de pand/segment houder.
 

Nieuwe leden

Niewe leden krijgen eerst de status van Aspirant lid. Is na een jaar het lidmaatschap naar volle tevredenheid, dan kan op de ledenvergadering de status naar Lid worden gewijzigd.
Bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangen de nieuwe aspirant leden de Statuten van de vereniging, het Huishoudelijk Reglement, een Tuinreglement als mede een beschrijving van de taken van het Tuincoördinatie team en de Ondersteuningsgroep.
Wilt u lid worden, neem dan contact op met mevr. An Mercx.

Afdrukken