AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG regelt rechten en plichten van personen en verwerkers van data.

Op onze website geven wij met foto's en video's een impressie van onze tuinen.

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden waaronder de  Open Dag en de jaarlijkse BBQ.

Ook u kunt op deze foto's en video's te zien zijn.

Natuurlijk gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. Wij plaatsen geen foto's waardoor de leden en bezoekers van onze tuinen schade kunnen ondervinden. Wellicht is het mogelijk dat u niet wilt dat foto's van u op onze website verschijnen, indien u abusievelijk toch ongewenst op een foto op deze site staat en dit liever niet wilt kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur zodat het betreffende beeldmateriaal verwijderd kan worden.

Afdrukken